Area main nature reserve@2x Tuohilehot

Här finns urskogslika barrskogar med gott om värdefulla lövträd. Skogen är tät och övergår i vissa delar till sumpskog blandat med våtmarker där kallkällor och dråg dyker upp här och där. Området är 1 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet Tuohilehot ligger cirka 10 kilometer öster om Männikkö, cirka 1 kilometer söder om berget Jukkasvaara. Längs väg 867, cirka 15 kilometer nordväst om Tärendö och 3 kilometer öster om Männikkö, sväng av österut på en skogsbilväg som man följer cirka 8 kilometer fram till naturreservatet.