Area main nature reserve@2x Tuomikursun

Här blandas gammelskogar med myrmarker och ett parti med fastare mark i väster. I östra delen är det sumpigare skogar med gott om gamla träd och död ved av både gran och björk. Området är 3,6 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Tuomikursun ligger cirka 19 kilometer öster om Tärendö i Pajala kommun. Kör cirka 7 kilometer norr om Tärendö, sväng österut från väg 394 in på en skogsbilväg som går fram till reservatet.