Riksgränsen-norska gränsen

Nedanför E10 finns en stor parkeringsplats, som leden utgår från. Leden är markerad med rösen och röd färgmarkering. Det finns många stigar i Riksgränsens närområde och det gäller att vara uppmärksam på markeringarna och följa med på kartan. Det är inte så många som vandrar hela turen till den norska gränsen, så stigen kan vara svår att följa efter sjön Bajip Nuorajávri. Att kunna använda karta och kompass samt att ta sig fram i obanad terräng är ett krav för turen.

Från ledstarten följer du stigen norrut mot Bajip Nuorajávri. Efter cirka 400 meter delar stigen på sig, och du ska ta den vänstra stigen. Efter ytterligare 900 meter kommer en ny stigförgrening. Välj på nytt vänster stig mot Bajip Nuorajávri. Leden fortsätter vidare i dalen mellan fjället Rohččevarri och sjön 537. I västra änden av Bajip Nuorajávri finns ett svårforcerat parti på 1,5 km med snår och små bergsklyftor som tvärar över leden. Väster om sjön 447 måste du vada över en liten jokk. Vid sjön Jápmajávri följer leden höjden en bit ovanför sjön och fortsätter sedan i dalgången norrut mot vattendelaren och norska gränsen. Från gränsen är det cirka 1 km ner till Stordalsstua som drivs av Den Norske Turistforening (DNT) och är låst.

Den sista tredjedelen av turen från sjön 447 till norska gränsen, går i kalkrika områden med rik vegetation och flora. Det finns även flera grottsystem.

Tid: 5-7 timmar

Att göra:
  • Vandring
Längd: 16.0 km
Underlag:

Varierat underlag. Både lättvandrad stig och partier med mer svårframkomlig terräng i form av videsnår och stenigt underlag.

Kommunikationer:

Riksgränsen ligger cirka 13 mil från Kiruna och 4,5 mil från Narvik. Det går både bilväg (E10) och järnväg hit. Tågstationen heter Riksgränsen och från den är det gångavstånd till ledstarten vid parkeringen norr om E10.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Vy Tågs webbplats
SJ:s webbplats
Kiruna Lapplands webbplats