Trail main hiking@2x Låktatjåkka-Abisko

Låktatjåkka station-Låktatjåkko Fjällstation, 7 km
Leden mot Sveriges högst belägna fjällstation (1230 möh) är lättvandrad och följer en gammal traktorväg. Leden startar vid tåghållplatsen Låktatjåkka, med vägvisning även från E10. Vandringen börjar i björkskog som med stigande höjd övergår i videsnår, hedmark och högfjällsmiljö. Ungefär halvvägs till fjällstationen korsar leden Loktajohka över en bro. Strax efter bron ligger en raststuga. Då du når det trånga Vargpasset är det cirka 1 km kvar till fjällstationen.

Den som gör en dagstur kan gå samma väg tillbaka eller via leden österut ner till Björkliden (9 km).

Det är svårt att hitta tältplatser i de steniga områdena längs övre delen av leden. På lägre höjd går det att hitta lägerplatser på hedmark.

Tid: 3,5-4 timmar

Låktatjåkko Fjällstation-Abisko Turiststation, 19 km
Leden går på hög höjd genom skilda fjällmiljöer. Den är bitvis dåligt markerad och kräver vana vid navigering med karta och kompass, och vandring i obanad terräng.

Den markerade leden löper till en början över snölegor och blockterräng längs foten av fjället Bajip Gohpácohkka. Vandringen fortsätter upp till Harpasset. Det stupar brant ner mot Latnjavággi, så var försiktigt och håll dig längs leden. Vandringens högsta punkt nås på en platå söder om Bajip Gohpácohkka. Här går leden över snölegor och det kan vara svårorienterat vid dålig sikt. Vandringen fortsätter nerför till den karga Måndalen och förbi ett förfallet vindskydd. Leden löper sedan på lättvandrad gräshed i den breda dalgången längs Gohpasjohka. I närheten av en förfallen kåta vadas Gohpasjohka. Det är normalt ett enkelt vad. Därefter delar sig leden och vandringen går uppför till passet mellan Slåttatjåkka och Njullá. Leden fortsätter sedan till den övre linbanestationen. Turen avslutas med att ta linbanan eller följa naturstigen nerför Njullá.

Det finns bra tältplatser på hedarna längs Gohpasjohka.

Tid: 5-7 timmar

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 27.0 km
Underlag:

Låktatjåkka station-Låktatjåkko Fjällstation: Lättvandrat underlag. Men stigningen med drygt 700 höjdmeter gör vandringen krävande.

Låktatjåkko Fjällstation-Abisko Turiststation: Varierande underlag bestående av såväl blockterräng med snölegor som lättvandrad hedmark. Storkuperad terräng.

Kommunikationer:

Låktatjåkka station ligger cirka 2 mil från Björkliden och 12 mil från Kiruna. E10 passerar cirka 1 km norr om tågstationen. Leden startar vid tågstationen, men det finns vägvisning från E10. Närmaste busshållplats finns i Vassijaure (3 km).

Länstrafiken Norrbottens webbplats
SJ:s webbplats
Kiruna Lapplands webbplats