Abisko Östra-Abiskojåkka

Leden kan användas som alternativ start för Kungsledenvandraren. Den ansluter till Kungsleden vid bron över Nissonjohka.

Ledstarten ligger söder om järnvägen, där grusvägen från byn Abisko Östra viker av mot ett rengärde och en parkeringsplats. I början följer sommarleden en gammal materialväg från 1930-talet, som röjdes mellan Abisko och gruvorna i Sjangeli vid Unna Allakasstugan. Stigen är inledningsvis lerig, men spänger underlättar vandringen. Efter drygt en kilometer lämnar leden den gamla materialvägen och viker nerför åt sydväst i riktning mot Abiskojåkka. Var uppmärksam så du inte missar avtaget och fortsätter på den kryssmarkerade vinterleden. Det finns en vägvisningsskylt mot Kungsleden vid förgreningen.

En bit innan hängbron över Nissonjohka löper stigen in i Abisko nationalpark. Strax efter bron finns en rast- och tältplats. Det är enda platsen där det är tillåtet att tälta i nationalparken, förutom vid Abisko Fjällstation och vid Abiskojaurestugorna.

Tid: 1,5 timme

Att göra:
 • Vandring
Längd: 4.0 km
Underlag:

Lättvandrad stig och partier med spänger.

Kommunikationer:

Abisko ligger cirka 10 mil från Kiruna. Det går både bilväg (E10) och järnväg hit. Närmaste tågstationen heter Abisko Östra.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Vy Tågs webbplats
SJ:s webbplats
Kiruna Lapplands webbplats

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210612184123 16235160784116769329420783948761.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210530220956 16224053935311214530722352664858.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200814120053 4 1yqnq6w.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200520132419 4 reeok4.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190623160248 4 1h8so2.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200728003842 4 64w91b.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200709162141 4 4ruaug.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200907125426 4 763qdr.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20200912195129 20200829 193625.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Åsa Redin

  Good idea, Stephanie!
  /Åsa Redin, Länsstyrelsen

  mer än 2 år
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Stephanie Setyadi

  Aha, do both — one going out, one coming back.

  mer än 2 år
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Stephanie Setyadi

  Hi, how is the scenery like compared to Kungsleden Trail? I m considering between these two, thanks.

  mer än 2 år