Unna Allakas-Alesjaure

Leden är välmarkerad med målade stenar och det finns en hel del träspänger längs vägen. Vandringen startar med en stigning uppför fjället Stuor Allagas sluttning. Därefter fortsätter turen i flack terräng fram till sjöarna vid Bajip Snárapjávri. Efter ett enkelt vad mellan sjöarna börjar stigningen upp till passet på cirka 1200 meter, som ligger mellan topparna Tjålmeåive och Gárddečohka. Här är utsikten vid över Alisvággi och den turkosa sjön Alisjávri. Efter passet inleds den periodvis branta nedstigningen till Alesjaurestugorna. Leden passerar kalkrika ängsmarker med högörtsvegetation. Strax innan stugplatsen ansluter leden till Kungsleden.

Det finns tältplatser kring Bajip Snárapjávri. Det går också att tälta i passet nedanför Gárddečohka, men platsen kan vara blåsig.

Tid: 4-6 timmar

Att göra:
  • Vandring
Längd: 15.0 km
Underlag:

Lättvandrat underlag. Mestadels hedmark och spänger med kortare inslag av stenig terräng. I närheten av Unna Allakasstugan växer det en del vide.