Kaisepakte-Rovvidievvá

Leden saknar skyltning och är sparsamt markerad med rösen och färgmärkning. Vandringen går genom breda dalar med delvis snårig vegetation. Höjdskillnaderna är måttliga, men vegetationen gör vandringen bitvis mycket ansträngande. Beräkna minst två dagar för turen, som kräver tält.

Vandringen startar i fjällbjörkskog vid stationen i Kaisepakte. Inledningsvis är stigen brant och stenig. Efter trädgränsen blir vandringen i den breda dalgången Bessesvággis lättare. I närheten av en renvaktarstuga passerar leden några ganska enkla vad. Sträckan framöver innehåller en blandning av rishedar, små kärr och videsnår. Stigen är relativt dåligt upptrampad. Mot sydväst imponerar högfjällsmassiv som Kåtotjåkka och Moarhmmábákti (Höktopparna). Vid en ledförgrening viker en stig av söderut till Rautasjaurekåtan, medan den beskrivna leden fortsätter mot älven Aliseatnus dalgång.

Efter ledförgreningen väntar en passage över vattendraget Nissonvággejohka. Vid högt vatten kan du behöva vandra en bit nerströms för att finna lämpligt vadställe. Efter vadet följer en ansträngande sträcka. I ungefär en mil löper stigen på skrå genom videsnår, gyttja och steniga partier. Det är ont om rösen och lätt att tappa stigen. Vid Vuopmegeahči finns en förfallen kåtaruin och här viker en led mot Mårmastugan av söderut.

Efter Vuopmegeahči är det lättare att följa leden. Sträckan är vacker och lättvandrad. Stigen följer rullstensåsar över rishedar. Efter Bieggaluoppal är leden spångad, så det är lätt att vandra trots videsnår och blötmarker. Leden korsar Kungsleden på en högslätt söder om fjället Gárddenvárri. Därefter återstår en nerförsbacke längs en fyrhjulingsväg genom björkskog mot Gabna samebys viste Rovvidievvá.

Det finns bra tältplatser i området kring Bessesjávri. Det finns även tältplatser på ängarna vid Nissonvággejohka och Vuopmegeahči. Annars kan det kan vara svårt att hitta bra lägerplatser på grund av videsnåren och den lutande terrängen.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 38.0 km
Underlag:

Varierat underlag. Lättvandrade rishedar och spänger blandas med långa partier med videsnår, gyttja och stenigt underlag.

Kommunikationer:

Kaisepakte ligger cirka 7 mil från Kiruna och cirka 2,5 mil från Abisko Östra. Det går bilväg (E10) hit. Järnvägen passerar Kaisepakte, men det finns inte längre någon hållplats. Närmaste tågstation och busshållplats finns i Abisko Östra.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Vy Tågs webbplats
SJ:s webbplats
Kiruna Lapplands webbplats