Singi-Kebnekaise fjällstation

Vid Singistugorna lämnar du den breda dalen Tjäktjavagge (Čeakčavággi) och följer leden mot dramatiska Láddjuvággi. Därmed lämnar du Kungsleden, som fortsätter söderut mot Vakkotavare och vidare till Hemavan. Efter en svag stigning över kalkrik mark med gott om blommor når du sjön Lássajávri. Leden fortsätter sedan vidare till ett pass. Här ändrar vandringen helt karaktär, och miljön är mycket dramatisk. Dalen blir allt trängre och omges av branta fjällväggar på båda sidor. På norra sidan har du Siŋŋičohkkas tusenmetersvägg och åt söder Liddubáktis och Skárttaoaivis nästan lika branta stup. Efter hand öppnar dalen upp och det karaktäristiska fjället Duolbagorni med den kraterliknande grytan nära toppen, syns i norr. På Duolbagorni finns den klassiska klätterleden Siluetten, Sveriges längsta klätterled. Norr om Duolbagorni syns Kebnekaises toppar.

Från det att landskapet öppnar upp sig är leden lättvandrad och löper över fantastiska slätter. Kontrasten mellan det platta salsgolvet och de omgivande branterna är slående. Du känner dig liten! Tidigt på säsongen är det ofta blött i området vid Siellajohka, där jokken delar upp sig i flera armar. Här passerar du också ett parti med videsnår. Efter Kittelbäcksbron och fram till fjällstationen är stigen stenig och löper delvis på skrå.

Etappen är som helhet lättvandrad och stigningen liten. Det finns många bra tältplatser i dalen.

Tid: 5-7 timmar

Att göra:
  • Vandring
Längd: 14.0 km
Underlag:

Mestadels lättgånget underlag med små höjdskillnader. Mellan Kittelbäcksbron och Kebnekaise Fjällstation är marken något stenigare.