Hukejaure-Sitasjaure

Leden följer lågfjället Ráktas söderut. Efter en kort backe ner mot sjön Kaisejaure fortsätter vandringen via två broar över vattendragen Ráktasjohka och Čuolakjohka. Stigen tar sedan höjd upp mot passet på fjället Tjuolak. Efter passet väntar vandring över småkuperad högslätt längs fjället Lihttis sluttning. Det är mycket lättvandrat, leden löper över rishedar och sankmark. Bitvis går stigen jäms med fyrhjulingsspår. Det bär svagt utför till hängbron över Áinnajohka. Strax efter bron passerar leden ett stängsel som markerar gränsen mellan Girjas och Baste sameby. Det är fortsatt lättvandrat över fjällängar och myrar efter bron. Fjället Áinnavardu passeras på norra sidan och sedan börjar en brant utförsbacke ner mot Sitasjaure. Leden går under en stor kraftledning och sedan över dammvallen i sydöstra ändan av sjön Sitasjaure. Sitasjauretugorna ligger vid sjön och här slutar leden.

Det finns gott om tältplatser längs leden. Undantag är den mellersta delen på Lihttis sluttning där det kan vara blött och underlaget kan vara för lutande.

Tid: 6,5-8 timmar

Att göra:
  • Vandring
Längd: 20.0 km
Underlag:

Småkuperad högslätt över lättvandrad rished och sankmark. En del spänger.

Kommunikationer:

Från Ritsem till Sitasjaure går det en grusväg som är försedd med låst bom vid Ritsem. Vandringen är 22 km och tar 7–8 timmar. Ritsem ligger cirka 18 mil från Gällivare. Det går bilväg och enklast tar du dig hit med buss, om du inte kör bil.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Gällivare Turistcenters webbplats