Kutjaure-Låddejåhkå, Nordkalottleden och Padjelantaleden

Vandringen inleds med att Sieberjåhkå passeras via en hängbro. Efter bron är du inne i Padjelanta/Bádjelannda nationalpark. Leden fortsätter över snårig rished på den stora platån Skäjdda. Här växer dvärgbjörk och en del vide. Spänger underlättar vandringen över några blöta partier. Efter ett svagt medlut och passage av ett renstängsel når leden vattendraget Varggá. Tre hängbroar leder över Varggá och älven Vuojatädno. Den sista bron är 100 meter och syns långt omkring. På södra sidan älven kommer du in på Padjelantaleden som följs 11 kilometer till Låddejåhkåstugorna. Det bär uppför längs sluttningen av fjället Loadásj. Stigen passerar höga videsnår, gräsängar med artrik flora och lättvandrad hedmark med spänger över våtare partier. Utsikten över sjön Vastenjaure är storslagen. Ett rengärde passeras och efter det följer några enkla vad. En brant, ansträngande nerförsbacke leder ner till stugorna. Strax innan stugorna passerar leden ett renstängsel som utgör gräns mellan Sirges och Jåhkågasska sameby.

Det finns bra tältplatser strax söder om Kutjaurestugan och på holmen vid broarna över Vuojatädno. Det går också att hitta lägerplatser på hedmarken vid jokkarna längs leden.

Leden förvaltas av Laponiatjuottjudus.

Tid: 6-8 timmar

Att göra:
  • Vandring
Längd: 17.0 km
Underlag:

Omväxlande underlag. Lättvandrad hedmark, gräsängar och videsnår. Blöta, spångade partier.