Vasikkavuoma

Vasikkavuoma är Nordens, om inte Europas, största slåttermyr. Utspridda över det vidsträckta myrområdet står ett 80-tal lador kvar och påminner om när forna tiders bönder skördade hö av starr och fräken här. Det finns en anläggning, eldplats och spänger ut på myren. Området är 2 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Parkering:

Parkeringsplats finns.

Kommunikationer:

Reservatet ligger cirka 1 mil från Pajala. Kör västerut efter väg 395. Sväng vänster in i byn Erkheikki, därifrån är det skyltat till parkering.

Vill dit
  • 20190804100308 4 1o68rrc.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
  • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Ljud
Människans myr. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)
Kommentera