Vilhatten

Större delen av Vilhatten låg under havsytan efter den senaste istiden. Spåren av vågornas svall syns än idag i form av hällmarker och klapperstensfält. Skogarna här varierar mellan gamla tallskogar, yngre lövskogar och högresta granskogar. Området är 2,2 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet nås enklast norrifrån, via skogsbilväg som utgår från Tvärån cirka 5 kilometer nordväst om Sikfors.