Bodaviken

Bråvikens öringar hittar du framför allt längs den norra stranden. Bodaviken är en av de kändare fiskeplatserna, men här finns mycket mer att upptäcka! Sök fisken på grunda bottnar, gärna med blåstång, block och öppna sandpartier. Och gärna i närheten av djupare vatten. Störst chanser har du blåsiga dagar under senhöst, vinter och vår. Fisket är fritt, men missa inte vilket minimimått som gäller och höstens fredningsområden kring bäckmynningarna. Och sätt gärna försiktigt tillbaka fisk, speciellt öring från de vilda bestånden. Odlad havsöring känner du igen på den avklippta fettfenan.

Att göra:
  • Fiske
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Kör E4:an norrut från Norrköping. Tag av mot Getå och kör strandvägen österut till Sandviken. Parkering finns vid Bodavikens. Härifrån är det några hundra meters promenad till Bodavikens fiskeplatser.