Borgs ekbackar

På de välbetade kullarna står många riktigt stora och gamla ekar. Dessa ståtliga träd innehåller en mängd skalbaggar, svampar och lavar som bara överlever i gammelträden. I ekbacken i sydväst ligger ett stort gravfält från järnåldern med över femtio runda stensättningar.

Att göra:
  • Naturreservat
  • Håll hunden kopplad i våra beteshagar

    Norrköping kommun 7 maj

    Just nu börjar betesdjuren komma ut i våra naturreservat, vilket innebär bland annat att alla hundar måste kopplas. I naturreservat gäller särskilda regler för bland annat medtagande av hund. Både de tama och vilda djuren i naturen kan bli allvarligt stressade och skadade av lösgående hundar, genom att exempelvis ramla, springa igenom stängsel eller bli bitna. Så tänk på att visa hänsyn när du är ute och njuter av våra vackra omgivningar!