Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main generic@2x Brandfält

Här genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning sommaren 2013. Detta för att gynna brandberoende djur och växter.

Kontakta oss

Nkpg logotyp vittext

Lina Hedmark

Friluftsstrateg, Norrköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Norrköpings Naturkarta.