Place main entrance@2x Entrén till Nävsjömossen

Välkommen till Nävsjömossens naturreservat! Vid entrén finns parkeringsplats, informationstavla om naturreservatet och rastplats med bänkbord och eldstad. Platsen är en lämplig startpunkt för en vandring på reservatsleden.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main parking@2x Parkeringsplats