Entré Nävsjömossen

Välkommen till Nävsjömossens naturreservat! Vid entrén finns parkeringsplats, informationstavla om naturreservatet och rastplats med bänkbord och eldstad. Platsen är en lämplig startpunkt för en vandring på reservatsleden.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Entré
  • Grillplats/Eldplats
  • Information
  • Parkeringsplats