Place main entrance@2x Entrén till Stockgölens naturreservat

Välkommen till Stockgölens naturreservat. Vid entrén finns rast- och grillplats, parkering och information om reservatet.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main parking@2x Parkeringsplats