Karlsdalsstigen

Vandringsleden är cirka 800 meter lång och leder ner till ett vindskydd vid Nedre Glottern. Där låg tidigare ett torp vid namn Karlsdal. Utefter stigen gick förr en liten järnväg som användes till att transportera torv som fraktades till Torshagsfabriken. Även kol fraktades ut här. Runt om i skogarna fanns många kolmilor och en omlastningsplats för kol låg invid stigen. Man kan fortfarande se rester av denna.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Rullstolsvänligt
Längd: 0.7 km