Västra entrén till Glotternskogen

Den norra delen av reservatet är mycket flitigt besökt och har två entréer. Vid den västra finns parkering, informationsskylt och rastbord. Strax bredvid ligger en kolbotten med rester från en gammal kolarkoja.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Information
  • Parkeringsplats
  • Rastplats