Hällristning vid Ågelsjön

Ristningen nära fornborgen Borgareberget föreställer en ryttare till häst och en drakfigur, mest lik en krokodil. På hällen är också ristat bokstäverna S=GDDSD vilket kan betyda Sankt Göran dödar draken. Men man vet inte. Ristningen härrör troligen från 1700-tal.

Att göra:
  • Kulturmiljö