Trail main hiking@2x Kopparholmsleden

På Östra Kopparholmarna går en drygt 1 km lång vandringsled som tar dig genom flera sevärda naturmiljöer och till fina bad- och klippmiljöer. Vandringsleden ansluter också via den lilla bron över till Västra Kopparholmarna. Även där finns vandringsled på sammanlagt cirka 1 km.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring