Kvarsebo kultur- och naturstig

Vandringsleden utefter Kvarsebobäcken är nästan en kilometer lång. Utefter stigen finns tavlor uppsatta med information om områdets naturvärden och kulturvärden. Och här finns verkligen mycket att upptäcka! Kvarsebobäcken slingrar sig fram i en bitvis djup ravin. Den storvuxna ormbunken strutbräken, den täta lövlunden och fågelsången ger området en exotisk prägel. Innan lövträdens krontak slutit sig är vårblomningen praktfull. Marken täcks av vitsippor. I bäckens vatten leker havsöring på hösten. Vid den gamla dammen fanns en kvarn med anor från 1300-talet och högre upp i ravinen syns rester av en såg som var i bruk ända in på 1930-talet.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 0.8 km