Ljusfors

Ljusfors naturreservat är den perfekta platsen för fika och strövande! Gamla lindar, ekar och tallar reser sig majestätiskt på kullarna. På de vackra betade ängarna kan du hitta grönvit nattviol, kattfot och jungfrulin och på stranden ner mot Motala ström rastar vårens och höstens flyttfåglar.

Att göra:
  • Naturreservat