Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main parking@2x Entré Lunnsjöskogen

Här finns en rymlig parkering med informationsskylt och rastbord.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main info@2x Information
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
  • Place main entrance@2x Entré

Kontakta oss

Nkpg logotyp vittext

Lina Hedmark

Friluftsstrateg, Norrköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Norrköpings Naturkarta.