Majeldsberget

Majeldsberget tillhör länets äldsta naturreservat. På berget, som höjer sig 30 meter över de omgivande markerna, växer gamla ekar och hasselbuketter. Hassellunden är finast på våren när vitsippor och gullvivor blommar. Från bergets krön har du en härlig utsikt över det omgivande slättlandskapet.

Att göra:
  • Naturreservat