Lättillgängliga Marmorbruksleder

Några leder i Marmorbruksområdet är utformade för att underlätta framkomligheten. Från västra entrén till Flathällen eller från övre parkeringen till utsiktsplatsen Tittut. I början dock lite lutning, Du som sitter i rullstol är välkommen att köra upp till Naturutställningen.

Tillgänglighet:
  • Rullstolsvänligt
Längd: 1.5 km