Nävsjömossen

Nävsjömossens naturreservat består av myrarna Nävsjömossen, Blackglomossen, Hjortronmossen och Svartsjömossen. Dessutom ingår delar av Nävsjön och barrskogarna närmast sjön och myrarna. Nävsjön är ett populärt fiskevatten med inplanerad regnbåge och längs stränderna finns många inbjudande rast- och fiskeplatser. En fiskekortsautomat finns vid sjöns norra ände.

Att göra:
  • Naturreservat