Nybyggets naturstig

Den markerade stigen är drygt fyra kilometer lång och ganska lättgången. Du kommer att vandra genom ett vackert gammalt odlingslandskap med slåtterängar och lövlundar. Men också passera både yngre och äldre barrskogar. Vid några speciellt intressanta platser får du lära dig lite mer! Sex skyltar finns utplacerade.

Naturstigen är markerad med vita ringar, mitt i är en svart falk målad. Det är Naturskyddsföreningens symbol. Det är Naturskyddsföreningen i Norrköping som sköter den vackra ängen du kommer att passera. Det är också föreningen som tillsammans med Norrköpings kommun tagit fram denna naturstig.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 4.2 km
Hitta hit:

Följ väg 55 från Norrköping mot Katrineholm. Följ skyltar till Sörsjön. Strax innan du svänger höger ner på parkeringsplatsen finns en hage till vänster. Där börjar naturstigen.