Östblocket

Det här är östra Ågelsjöns högst belägna klippa. När solen går ned kan den ses glimma längst upp på högra flanken av Borgarberget. Berget klättrades sällan på tidigare då det varit svårt att bygga ankare på platsen. Men, tack vare LONA-bidrag från Norrköpings kommun och Länsstyrelsen satte Norrköpings klätterklubb upp ankare våren 2018.

Att göra:
  • Klättring