Place main info@2x Herrebro våtmark

Från parkeringsplatsen vid Herrebro våtmark har du fin utsikt över den fågelrika våtmarken. På informationsskylten kan du se en del av de arter som ibland finnas här.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main info@2x Information
  • Place main parking@2x Parkeringsplats