Skridsko på Svängbågen

Under gynnsamma förhållanden plogas en bana på cirka 15 till 22 klilometer. Banan går från parkeringen vid Katrineholmsvägen i sydost och sträcker sig utefter hela sjön, nästan ända fram till torpet Sjökullen i sydost.

På udden väster om Björkvik finns en eldstad.

På grund av fortsatta corona-restriktioner kommer Tjalvestugan inte hållas öppen säsongen 2021.

Att göra:
  • Skridskor
Tillgänglighet:
  • Nära toalett
Längd: 15.4 km