Stockgölsleden

Rundslingan Stockgölsleden är två kilometer lång och markerad med orange färgmarkering. Leden tar dig genom skvattramdoftande myrar, förbi Svartgölens mörka vatten och upp över magra hällmarker. Längs leden finns kolbottnar och andra spår från tiden när skogen användes för kolning och tjärbränning. Här finns även en medeltida väg.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 2.0 km