Place main climbing@2x Stora berget

Stora berget är det mäktigaste klätterberget vid Ågelsjön. Klättringen är brant och bitvis mycket svår. Berget rymmer allt från fantastiska sprickor till släta väggpartier. Bergets mest kända led kallas ”Mörkret faller ljuset stiger" och är en av de första lederna som klättrades på detta berg år 1986. Namnet kommer från den första bestigningen som tog lång tid!

Att göra:
  • Place main climbing@2x Klättring