Varggrop

I Kokärrets gammelskog finns denna gamla varggrop. Den härstammar troligen från början av 1800-talet då det fanns mycket varg i Sverige. Fångstmetoden förbjöds år 1864. Vargen försvann nästan helt från Sverige i slutet av 1800-talet.

Att göra:
  • Kulturmiljö