Vill dit
Var där
Kommentera
 • Lars-Gunnar Andersson

  Vacker natur, men ledens sträckning stämmer inte överens med kartan. En del stora träd ligger över stigen och gör det svårframkomligt om man har begränsad rörlighet.

  ungefär ett år
 • Norrköpings kommun

  Huvudman för lederna i Fjällmossens reservat är Länsstyrelsen Östergötland. De är informerade om behoven och kommer göra skötselåtgärder i området.

  mer än ett år
 • Fredrik

  Start och slutet utav vandringsleden är otroligt igenvuxen, först då man är inne i granskog som det faktiskt är en trevlig slinga att gå.

  mer än ett år
 • Anders Lavas

  Sträckningen på kartan stämmer inte riktigt. Leden korsar mossen i öster via den stig som syns på grundkartan (linje av prickar). Dessutom finns en förgrening mot Papptorp.

  mer än 3 år
 • Marie Lindqvist

  En flack och "våt" led.Mosse och skogsterräng.Vid flera ställen låg spången under vattnet =).

  ungefär 6 år