Area main nature reserve@2x Vilhelmsbergs ekbackar

Detta tätortsnära område är vackert kuperat med omväxlande öppna gläntor och mer slutna, lundartade partier. Här står ett stort antal grova ekar där många är flera hundra år gamla. Här hittar du även några små välbevarade gravhögar från yngre järnåldern.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Wilhelmsbergs ekbackar ligger väster om E4 norr om Fyrby. Mittemot McDonalds vid Maxi stormarknad svänger man vänster mot brukshundsklubb. Efter några hundra meter vid vägverkets anläggning sväng åt vänster. Nu ligger ekbackarna på höger sida och lite längre bort finns en parkering med informationsskylt.