Vrinnevi 3,7 km motionsspår

Spåret leder dig förbi den lilla sjön, över en slåtteräng och genom Vrinneviskogens fina gamla tallskogar! Spåret har orange markering.

Att göra:
  • Löpning
Längd: 3.8 km
  • Mnmln7prbaubkv1rp7ne

    Naturvårdsåtgärder i Vrinnevi naturreservat

    Norrköping kommun 16 dec

    Fram till årsskiftet 2020/2021 kommer flera områden i Vrinneviskogens naturreservat få en välbehövlig naturvårdsgallring. Detta kan leda till tillfälliga svårigheter att ta sig fram på kortare sträckor av stigar. Arbetet pågår främst i de sydvästra delarna mot Ensjön. Ha koll efter skyltar och gå inte nära förbi pågående arbeten, utan välj en väg runt! De områden som åtgärdas genom naturvårdsgallringar är starkt påverkade av gammalt skogsbruk och består därmed av för tät ...