Fornborgen på Vikingaberget

På Jungfrusundsåsen finns ca 10 fornlämningar som främst är gravar och gravfält från bronsåldern. I sydväst på Vikingaberget finns en fornborg som erbjuder en fantastisk utsikt över Mälarens vatten.

Att göra:
  • Kulturmiljö

Kontakta oss

Naturkartan large

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Kommentera