Stora Alvarleden

Karlevi - Frösslunda – Resmovägen

Leden följer en gammal väg över alvaret. Den är inte iordningställd utan går över befintlig mark, vilket innebär att vägen är av mycket enkel standard. Har man med sig cykel kan den behöva ledas bitvis. Efter snösmältning eller efter kraftiga regn kan vissa partier vara sanka. Leden är markerad med små stenrösen av kalkstensflisor och har vid murar och stängsel försetts med cykelstättor som cykeln kan ledas över. I Karlevi, vid väg 136 visar en blåvit cykel-och vandringsledsskylt vägen ut mot alvaret. Här finns en liten gräsplan med plats för några bilar. Härifrån följer leden den gamla alvarvägen varav första delen går genom Karlevi södra naturreservat. Längs leden ligger stensättningen Präströr och strax härefter är man framme vid mittmuren, en stenmur som sträcker sig från norra till södra delen av Stora alvaret. Från Källarbacken, strax väster om byn Frösslunda går leden till stor del på kalkstensflisan och vid de stora grindstolparna av sten delar sig leden och den rösade vandringsleden fortsätter söderut mot Örnkullen och Gösslunda. Med cykel fortsätter man mot sydväst och är strax ute på Resmo-Stenåsavägen.

Karlevi – Frösslunda ca 10 km

Frösslunda – Resmovägen ca 3 km

Resmovägen - Karlevi (landsvägen) ca 11 km

Hela slingan från Karlevi och åter ca 24 km

Toalett finns vid Möckelmossens parkering, Resmovägen.

Fakta

FRÖSSLUNDA BY Strax väster om byn ligger Källarbacken. Under första delen av 1800-talet började de öländska bönderna odla potatis. Den snabbt utökade odlingen ledde till behov av svala, frostfria och mörka förvaringsutrymmen. Varje bondgård i byn hade en egen förvaringskällare här.

FRÖSSLUNDAMOSSEN Omedelbart söder om byn Frösslunda ligger Frösslundmossen som är en grund alvarsjö med ett vattendjup på drygt en meter. Mossen är en högklassig fågellokal. Frösslundabäcken som rinner genom området och leder ut i Östersjön, ses som en av Ölands allra viktigaste vattendrag. Bäcken har stor betydelse för de variationsrika sjömarkerna och är en viktig lekplats för havsöring och gädda.

Att göra:
  • Cykling
  • Vandring
  • Mountainbike
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 13.0 km

Kontakta oss

Mo%cc%88rbyla%cc%8anga vapen.svg

Matheus Tholin

0485-474 92