Åraslövs mosse

Gör en utflykt till våtmarker, fuktängar och sumpskog med chans att uppleva hela tretton olika arter av orkidéer. Åraslövs mosse med sina kärr och fuktiga lövskogar är en rest av ett mycket större våtmarksområde utanför Vinslöv. Ta spången ut på myrmarken och leta köttätande växter.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Vill dit
Var där
Kommentera