Area main nature reserve@2x Äspet

Vid kusten inne i Åhus samhälle, strax söder om Helgeåns norra utloppsarm, ligger naturreservatet Äspet. Reservatet är en del av ett kustdynlandskap, som sträcker sig från Åhus och mer än två mil söderut. I den södra delen av reservatet finns mäktiga dyner som når upp till 20 meter över havet.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data