Bäckhalladalen

Strax norr om Simrishamn ligger vackra naturbetesmarker. De tillhörde en gång i tiden det gemensamma utmarksbetet för byarna i närheten. Platta berghällar där vinden och isens spår finns kvar varvas med lövklädda sprickdalar och buskrika gräshedar. I buskagen med slån, hagtorn, rosor och hassel lever den hemlighetsfulla hasselmusen tillsammans med de lysande, gröna lövgrodorna.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data