Area main nature reserve@2x Bjärekustens naturreservat

Bjärekustens naturreservat sträcker sig runt större delen av Bjärehalvöns kust. De skyddar Bjäres unika natur och djurliv, både på land och i havet. I norr reser sig urberg som Hovs hallar och Knösen brant ur havet. Den södra kusten är flackare och här breder stora klapperstensfält och fäladsmarker ut sig. I lugnare vatten har stränder med mjuk sand bildats. Bjärekusten innehåller naturupplevelser som räcker till många dagars upptäcksfärder. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data