Area main nature reserve@2x Borstbäcken

Borstbäcken rinner ned genom den trädklädda ravinen på sluttningen norr om Vombsjön. Det är kanske inte många som känner till platsen men för fuktälskande svampar och mossor är detta ett eldorado. Här finns så många sällsynta och hotade arter att vi inte har plats att räkna upp dem alla. Det klara, rena vattnet i bäcken hyser också många ovanliga insekter och fiskar.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data

Vill dit
 • Default avatar
 • 20200309223147 4 7mav4z
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • 20200821155524 4 sbgnsb
 • Default avatar
 • 20200322235503 4 487996
Kommentera
 • 20200821155524 4 sbgnsb

  Joanna

  Inga uppmärkta stigar och därmed svårt att hitta i reservatet. Vi gick runt och kom aldrig riktigt in någonstans. Det var visserligen trevligt med omväxlande natur och terräng, men ändå frustrerande när vi väntat oss något annat.

  ungefär en månad