Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Eksholm

Om man tycker att det är trångt i Torups bokskog kan man istället åka till naturreservatet Eksholm, bara en mil österut. Här vid Eksholmsjön kan man vandra kring i lummig bokskog utan att möta så många människor. Det är hemvist för Europas största skalbagge som surrar bland träden kring midsommar. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data