Area main nature reserve@2x Flommen

Falsterbohalvöns unika kustmiljö delas av människor, växter och djur under alla tider på året. För att skydda och bevara de naturvärden som finns i havet och på land har ett flertal naturreservat bildats på halvön. Flommen, strax väster om Falsterbo rymmer både rastande fåglar, spelande paddor, havsbad och golfspel.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data