Area main nature reserve@2x Gällabjer

På flygödlornas och dinosauriernas tid var det skånska landskapet mer dramatiskt. Över 150 vulkaner sprutade lava och aska över slätterna. Gällabjer är en av de vulkaner som sedan länge har tystnat och som idag är en grönskande kulle i odlingslandskapet utanför Röstaånga. Ta en vandring upp på toppen av Gällabjer, njut av blommande bokskogar och leta rester från vulkanen. Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna data