Grävlingabackarna

Idag är det långt mellan hus och byar i Kullaskogen men längs stigar och leder finns lämningar kvar från de människor som en gång i tiden levde här. De var mångsysslare som tog till vara det som marken och skogen erbjöd. Skogen är fylld av rester av det gamla bondelandskapet med tjärdalar, kolbottnar och små odlingslotter insprängda i skogen. I Kullaskogen hittar du tre naturreservat; Sporrakulla, Dalshult och Grävlingabackarna.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Vill dit
Var där
Kommentera