Area main nature reserve@2x Gustavsberg

Känd badort Gustafsbergsområdet ligger vid sydsidan av Byfjorden. Centralt i området finns den välkända badorten Gustafsberg med anor från 1700-talet. Gustafsbergsområdet har stor betydelse för rekreation för tätortsbefolkningen i Uddevalla men har också ett betydande turistiskt intresse. En stor attraktion utgör den välbevarade och kulturhistoriskt intressanta badortsbebyggelsen, som idag bl.a. inrymmer ett vandrarhem. Också den anslutande parken är sevärd. Området är genomdraget av småvägar och stigar. Vid Lindesnäs finns en allmän badplats. Flora och fauna Barrskog med framförallt gran täcker större delen av den bergbundna terrängen inom området. I öster längs infartsvägen till Uddevalla finns lägre partier, där den starkt meandrande Bodeleån skär djupt ned i lerrika sediment. Ravinsluttningarna, som tidigare var hagmark och hölls öppna genom bete, präglas numera av lundvegetation med rik markflora. Även fågellivet är intressant med arter som bl.a. forsärla och strömstare. Vattendraget har också en reproducerande öringstam.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
  • Area main near toilet@2x Nära toalett

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data