Area main nature reserve@2x Häckeberga

Uråldriga träd med sällsynta skalbaggar, sandiga betesmarker och lövrika skogar. Det variationsrika landskapet på Romeleåsens sydsluttning med Häckebergasjön som nav räknas som ett av Skånes värdefullaste naturområden.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Naturkartan medium

Emil Hellström

Information hämtad från öppna data